Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɪks.ti]

Tính từSửa đổi

sixty /ˈsɪks.ti/

  1. Sáu mươi.
    to be sixty — sáu mươi tuổi

Danh từSửa đổi

sixty /ˈsɪks.ti/

  1. Số sáu mươi.
  2. (Số nhiều) (the sixties) những năm sáu mươi (từ 60 đến 69 của (thế kỷ)); những năm tuổi thọ trên sáu mươi (từ 60 đến 69).
    to be not far off sixty — gần sáu mươi (tuổi)

Tham khảoSửa đổi