Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ simptom--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

simptomo

  1. Triệu chứng.