Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈsɪ.mə.ˌli/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

simile /ˈsɪ.mə.ˌli/

  1. (Văn học) Sự so sánh, lối so sánh.

Tham khảo sửa