Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ silex--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

silexo

  1. Đá lửa (lịch sử).