Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saw˧˧ ʨɔt˧˥ʂaw˧˥ ʨɔ̰k˩˧ʂaw˧˧ ʨɔk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaw˧˥ ʨɔt˩˩ʂaw˧˥˧ ʨɔ̰t˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi