Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /.ˌrɑɪz/

Ngoại động từ sửa

satirize ngoại động từ /.ˌrɑɪz/

  1. Châm biếm, chế nhạo.

Tham khảo sửa