Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ʔjk˨˩ sɛʔɛ˧˥ʂa̰t˨˨ ʂɛ˧˩˨ʂat˨˩˨ ʂɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂajk˨˨ ʂɛ̰˩˧ʂa̰jk˨˨ ʂɛ˧˩ʂa̰jk˨˨ ʂɛ̰˨˨

Tính từSửa đổi

sạch sẽ

  1. Sạch (nói khái quát).
    Nhà cửa sạch sẽ.
    Ăn ở sạch sẽ.

Tham khảoSửa đổi