Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ rinocer--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

rinocero

  1. Họ giác.