Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

recognizing

  1. Phân từ hiện tại của recognize

Chia động từSửa đổi