Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

  1. Từ tiếng cũ):'

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwn˨˩ kwi˧˥kwŋ˧˧ kwḭ˩˧˨˩ wi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwn˧˧ kwi˩˩kwn˧˧ kwḭ˩˧

Định nghĩaSửa đổi

quyền quý

  1. Có quyền thế và được tôn trọng.
  2. (Xem từ nguyên 1).
    Con nhà quyền quý ở đâu cũng hách dịch.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi