Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwn˨˩ kwi˧˥kwŋ˧˧ kwḭ˩˧˨˩ wi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwn˧˧ kwi˩˩kwn˧˧ kwḭ˩˧

Tính từ

sửa

quyền quý

  1. Có quyền thế và được tôn trọng.
    Con nhà quyền quý ở đâu cũng hách dịch.
  2. Có quyền thếsang trọng.
    con nhà quyền quý
    ham nơi quyền quý

Tham khảo

sửa
  • Quyền quý, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam