Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

quatre-vingts

 1. Tám mươi.
  Âgé de quatre-vingts ans — thọ tám mươi tuổi
  Quatre-vingt-deux francs — tám mươi hai frăng
 2. (Thứ) Tám mươi.
  Page quatre-vingt — trang tám mươi

Danh từSửa đổi

quatre-vingts

 1. Tám mươi.
 2. Số tám mươi.
  Habiter au quatre-vingt — ở số (nhà) tám mươi

Tham khảoSửa đổi