Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwən˧˥ kwit˧˥kwə̰ŋ˩˧ kwḭt˩˧wəŋ˧˥ wɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˩˩ kwit˩˩kwə̰n˩˧ kwḭt˩˧

Động từ sửa

quấn quít

  1. Như quấn quýt

Tham khảo sửa

  • Quấn quít, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam