Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ʔw˨˩kwa̰w˨˨waw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaw˨˨kwa̰w˨˨

Động từ

sửa

quạu

  1. (Từ địa phương Nam Bộ) Nổi xung.

Tính từ

sửa

quạu

  1. (Từ địa phương Nam Bộ) Dễ cáu; cáu kỉnh.