Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwen˧˧ ɓaʔaŋ˧˥kwen˧˥ ɓaŋ˧˩˨wəːŋ˧˧ ɓaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwen˧˥ ɓa̰ŋ˩˧kwen˧˥ ɓaŋ˧˩kwen˧˥˧ ɓa̰ŋ˨˨

Động từ sửa

quên bẵng

  1. Không nhớ đến một chút nào.
    Tự dưng quên bẵng đi chuyện hôm nọ.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa