Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwən˧˧ fən˧˧kwəŋ˧˥ fəŋ˧˥wəŋ˧˧ fəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˧˥ fən˧˥kwən˧˥˧ fən˧˥˧

Động từ

sửa

quân phân

  1. Chia đều.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa