programming language

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

programming language (số nhiều programming languages)

  1. ngôn ngữ lập trình.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)