Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

phantasies số nhiều

  1. Dạng số nhiều của phantasy.