Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ viən˧˧fṵk˨˨ jiəŋ˧˥fuk˨˩˨ jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ viən˧˥fṵk˨˨ viən˧˥fṵk˨˨ viən˧˥˧

Động từSửa đổi

phục viên

  1. Cho quân sĩ giải ngũ về làm dân thường.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi