Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ tṳŋ˨˩fṵk˨˨ tuŋ˧˧fuk˨˩˨ tuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ tuŋ˧˧fṵk˨˨ tuŋ˧˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi