Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

partitive /ˈpɑːr.tə.tɪv/

  1. (Ngôn ngữ học) Bộ phận.
    partitive adjective — tính từ bộ phận

Tham khảoSửa đổi