Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˌɔr.i.ˈɛn.tᵊl/

Tính từ sửa

oriental /ˌɔr.i.ˈɛn.tᵊl/

 1. phương đông.

Danh từ sửa

oriental /ˌɔr.i.ˈɛn.tᵊl/

 1. Người phương đông.
 2. Lóng lánh, óng ánh (ngọc trai).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɔ.ʁjɑ̃.tal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực oriental
/ɔ.ʁjɑ̃.tal/
orientaux
/ɔ.ʁjɑ̃.tɔ/
Giống cái orientale
/ɔ.ʁjɑ̃.tal/
orientales
/ɔ.ʁjɑ̃.tal/

oriental /ɔ.ʁjɑ̃.tal/

 1. Xem orient
  Côte orientale d’un pays — bờ biển phía đông của một nước
  Peuples orientaux — dân tộc phương Đông
  Musique orientale — nhạc phương Đông
  à l’orientale — theo kiểu phương Đông
  Recevoir à l’orientale — đón tiếp theo kiểu phương Đông

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa