Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lawŋ˧˥ lajŋ˧˥la̰wŋ˩˧ la̰n˩˧lawŋ˧˥ lan˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˩˩ lajŋ˩˩la̰wŋ˩˧ la̰jŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Hoa xuân lóng lánh khác nào mặt xuân (HT
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của HT, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch sửa

Tham khảo sửa