Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ oranj--a (tính từ)

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

oranja

  1. Mầu cam.