Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

noes số nhiều

  1. Dạng số nhiều của no.