Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰ːʔt˨˩ fɛ̤w˨˩ɲa̰ːk˨˨ fɛw˧˧ɲaːk˨˩˨ fɛw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːt˨˨ fɛw˧˧ɲa̰ːt˨˨ fɛw˧˧

Tính từ

sửa

nhạt phèo

  1. Nhạt lắm.
    Vở kịch nhạt phèo.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa