Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˧ in˧˧ɲɨ˧˥ in˧˥ɲɨ˧˧ ɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˧˥ in˧˥ɲɨ˧˥˧ in˧˥˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa