Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˧ aːj˧˧ɲɨ˧˥ aːj˧˥ɲɨ˧˧ aːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˧˥ aːj˧˥ɲɨ˧˥˧ aːj˧˥˧

Định nghĩa sửa

như ai

  1. Không kémngười khác.
    Cũng hăng hái như ai.

Dịch sửa

Tham khảo sửa