Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔi˧˥ tʰə̤m˨˩ŋi˧˩˨ tʰəm˧˧ŋi˨˩˦ tʰəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭ˩˧ tʰəm˧˧ŋi˧˩ tʰəm˧˧ŋḭ˨˨ tʰəm˧˧

Động từ

sửa

nghĩ thầm

  1. Như nghĩ bụng

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa