Tiếng Sán Chay sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ngừ

  1. rắn.

Tham khảo sửa