Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

ngôi nhà

  1. Nói riêng lẻ từng đơn vị nhà.

Đồng nghĩaSửa đổi