Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

newsletters số nhiều

  1. Dạng số nhiều của newsletter.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
newsletter newsletters

newsletters số nhiều

  1. (Argentina) Dạng số nhiều của newsletter.

Đồng nghĩaSửa đổi