Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

neutrons số nhiều

  1. Dạng số nhiều của neutron.