Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

natuurlijk

  1. tất nhiên

Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
natuurlijk natuurlijke natuurlijks
so sánh natuurlijker natuurlijkere natuurlijkers
cao nhất natuurlijkst natuurlijkste

natuurlijk (dạng biến natuurlijke, cấp so sánh natuurlijker, cấp cao nhất natuurlijkst)

  1. đến từ tự nhiên