Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nḭ̈ʔŋ˨˩ nɔ̰ʔt˨˩nḭ̈n˨˨ nɔ̰k˨˨nɨn˨˩˨ nɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nïŋ˨˨ nɔt˨˨nḭ̈ŋ˨˨ nɔ̰t˨˨

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi