Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ne̤˨˩ nep˧˥ne˧˧ nḛp˩˧ne˨˩ nep˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ne˧˧ nep˩˩ne˧˧ nḛp˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa