Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̰ːn˧˩˧ ʨi˧˥naːŋ˧˩˨ ʨḭ˩˧naːŋ˨˩˦ ʨi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naːn˧˩ ʨi˩˩na̰ːʔn˧˩ ʨḭ˩˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa