Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ tiə̰w˧˩˧nɨə̰k˩˧ tiəw˧˩˨nɨək˧˥ tiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ tiəw˧˩nɨə̰k˩˧ tiə̰ʔw˧˩

Danh từ sửa

nước tiểu

  1. Như nước giải

Dịch sửa

Tham khảo sửa