Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔj˧˥ me˧˧nɔ̰j˩˧ me˧˥nɔj˧˥ me˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˩˩ me˧˥nɔ̰j˩˧ me˧˥˧

Định nghĩa sửa

nói mê

  1. Nói trong lúc ngủ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa