Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

mornings số nhiều

  1. Dạng số nhiều của morning.