Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

metaphorical

  1. Ẩn dụ.

Tham khảoSửa đổi