Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ merkurdi--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

merkurdio

  1. Thứ tư.