Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
mer
/mɛʁ/
mers
/mɛʁ/

mer gc /mɛʁ/

 1. Biển.
  L’eau de mer — nước biển
  Une mer de sable — (nghĩa rộng) một biển cát
  La mer des passions — (nghĩa bóng) biển dục vọng
  armée de mer — hải quân
  ce n'est pas la mer à boire — có gì khó lắm đâu
  haute mer — biển khơi
  homme de mer — người làm nghề biển
  la mer est courte; la mer est creuse — sóng cao
  la mer se lève; la mer se fait — biển bắt đầu động
  la mer tombe — bớt sóng
  mal de mer — say sóng
  paquet de mer — sóng tràn lên boong
  pleine mer — biển khơi+ nước triều lên
  prendre la mer — bắt đầu ra khơi
  salé comme la mer — mặn chát
  tenir la mer — ở ngoài khơi+ chiếm cứ hải phận
  un homme à la mer — người rơi xuống biển+ người bối rối
  voguer en pleine mer — đang đi giữa biển+ đang lúc thịnh đạt

Tham khảo

sửa

Tiếng Na Uy

sửa

Đại từ

sửa

mer

Phương ngữ khác

sửa

Phó từ

sửa

mer

Phương ngữ khác

sửa

Tham khảo

sửa