Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /mə.ˈri.nə/

Danh từ

sửa

marina /mə.ˈri.nə/

  1. Bến (cho thuyền đậu và bảo dưỡng).

Tham khảo

sửa