Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɨ̰ʔk˨˩ ɗo̰ʔ˨˩mɨ̰k˨˨ ɗo̰˨˨mɨk˨˩˨ ɗo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɨk˨˨ ɗo˨˨mɨ̰k˨˨ ɗo̰˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi