Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mət˧˥ viə˧˥mə̰k˩˧ jḭə˩˧mək˧˥ jiə˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mət˩˩ viə˩˩mə̰t˩˧ vḭə˩˧

Định nghĩa

sửa

mất vía

  1. Sợ hãi quá.
    Trông thấy rắn là nó mất vía rồi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa