Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṳə˨˩ ha̰ːʔ˨˩muə˧˧ ha̰ː˨˨muə˨˩ haː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muə˧˧ haː˨˨muə˧˧ ha̰ː˨˨

Danh từ sửa

mùa hạ

  1. Xem hạ

Đồng nghĩa sửa