Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤jŋ˨˩ ma̤jŋ˨˩man˧˧ man˧˧man˨˩ man˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
majŋ˧˧ majŋ˧˧

Xem thêm sửa

  1. Cuốn mành mành lên cho sáng nhà.

Dịch sửa

Tham khảo sửa