Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwa̰ːŋ˧˩˧ swa̰ːŋ˧˩˧lwaːŋ˧˩˨ swaːŋ˧˩˨lwaːŋ˨˩˦ swaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwaŋ˧˩ swaŋ˧˩lwa̰ʔŋ˧˩ swa̰ʔŋ˧˩

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa