Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /lid.vɛ̃/

Tính từ sửa

lie-de-vin /lid.vɛ̃/

  1. () Màu đỏ tím.

Danh từ sửa

lie-de-vin /lid.vɛ̃/

  1. Màu đỏ tím.

Tham khảo sửa