Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
li˧˧ ti˧˧li˧˥ ti˧˥li˧˧ ti˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
li˧˥ ti˧˥li˧˥˧ ti˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

li ti

  1. Nhỏ lắm.
    Chữ nhỏ li ti.

Dịch sửa

Tham khảo sửa